Výsledky vyhľadávania pre Zaručena

INHABILITA nespôsobilosť sudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť
ISTÁ zaručená