Výsledky vyhľadávania pre Zastaral

AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO
AKTÉR aktívny účastník deja alebo udalosti, zastaralý výraz pre herca
ANACHRONICKÝ nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
ANTIKVOVAŤ urobiť niečo zastaralým
ARCHAICKÝ starobylý, zastaralý, starožitný, v geológii týkajúci sa prahôr
ARCHAIZMUS zastaralý jav alebo zvyk, už nepoužívaný jazykový prostriedok
ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu
DATED zastaralý, po anglicky
KAPRÁL zastaralý výraz pre desiatnika