Výsledky vyhľadávania pre Zavy

DÔMYSELNÝ bystrý, vynaliezavý
INGENIÓZNY vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný
NÁPADITÝ vynaliezavý
NEVY nezavýjaj
NEVYŤ nezavýjať
RUGIR revať, ryčať, ručať, skuvíňať, kvíliť, zavýjať, po francúzsky
SERVILNÝ podliezavý, poklonkujúci, prehnane úctivý, pätolizačský
STENAŤ zavýjať, stonať
SUN kĺzavý pohyb nohy pri tanci
SUN kĺzavý pohyb tela