Výsledky vyhľadávania pre Zaznamenavaj

EVIDUJ zaznamenávaj
GRAFIA druhá časť zložených slov majúca význam zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie, kreslenie, tlač
KARDIOMONITOR prístroj zaznamenávajúci činnosť srdca na obrazovke - monitore
KARDIOTACHOGRAF prístroj zaznamenávajúci tep srdca
KYMOGRAF prístroj graficky zaznamenávajúci pohybovú činnosť srdca, svalov a iných orgánov
MAGNETOGRAF prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa
PNEUMATACHOGRAF prístroj zaznamenávajúci počet dychov
PNEUMOGRAF prístroj zaznamenávajúci frekvenciu dýchania
SPIROGRAF prístroj zaznamenávajúci dýchacie pohyby
TACHOGRAF zariadenie zaznamenávajúce jazdu vozidla