Výsledky vyhľadávania pre Zbor na 3 písmená

AIM český zbormajster a operetný skladateľ (Vojtěch Bořivoj, 1886-1972)
AIP český zbormajster
AIP meno českého zbormajstra
ERK nemecký zberateľ ľudových piesní, nemecký folklorista, zbormajster (Ludwig, 1807-1883)
CHÓR chrámový zbor
CHÓR staroveký zborový spev a tanec alebo scénický zbor, spevácky zbor, miesto pre kňaza v kresťanskom chráme
SÚD zbor sudcov
VACH český skladateľ a zbormajster
ZNB Zbor nár. bezpečnosti (skr.)