Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zboro

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A CORO zborovo (hud.)
ACORO zborovo (hud.)
ACORO zborovo, hud.
ANALYTICKY rozborom, rozkladom
ANALYTICKÝ rozborový, rozoberajúci, vzťahujúci sa na analýzu
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANTIFÓNA striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
GIRL zborová tanečnica