Výsledky vyhľadávania pre Zdanlivý

ILUZÓRNY pochybný, klamný, neistý, zdanlivý
IMPEDANCIA zdanlivý odpor (tech.)
IMPEDANCIA zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu, veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod
NEŽIVOTNÝ vymyslený, zdanlivý
PLACEBO zdanlivý liek, prostriedok neobsahujúci účinnú látku, jeho liečebný efekt je vyvolaný presvedčením pacienta, že je liečený
POTEMKINOVSKÝ predstieraný, vytvorený pre efekt, zdanlivý
TAOIZMUS staročínsky náboženský a filozofický smer založený Lao-c´em v 6. storočí pred n.l. ponúkajúci paradoxnými výpoveďami dosiahnutie múdrosti cestou prehodnotenia a relativizácie zdanlivých rozporov
ZDANL zdanlivý, zdanlivo (skr.)