Výsledky vyhľadávania pre Zdravotny

AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
ASANA značka zdravotných stoličiek
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
DEFICIENT kňaz penzionovaný pre neschopnosť výkonu povolania zo zdravotných, vekových alebo iných dôvodov
HEALTH zdravotný, po anglicky
IATRO predpona zdravotný
KOMPLIKÁCIA spletitosť, zložitosť, neočakávaný problém, zápletka, zdravotný problém
MEDICINÁLNY liečivý, liečebný, zdravotný, zdravotnícky, lek.
SANITA vojenský zdravotný oddiel, pomocná zdravotná služba
ŠSZÚ Špecializovaný štátny zdravotný ústav (skr.)