Výsledky vyhľadávania pre Združenie podnikov

KARTEL združenie monopolov, monopolné združenie podnikov
KARTEL združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania na spoluprácu v odbyte a iných oblastiach
KONCERN združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh
MONOPOL združenie podnikov, združenie podnikateľov
POOL združenie podnikov, monopolov
SUH nemecké združenie podnikov
TRAST monopolné združenie podnikov, i TRUST
TRAST združenie podnikov
TRUST monopolné združenie podnikov, i TRAST
TRUST združenie podnikov s jednotným vedením