Výsledky vyhľadávania pre Zemepis lat

HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov