Výsledky vyhľadávania pre Zemsk vrstva

ASTENOSFÉRA zemská vrstva so zníženou viskozitou ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km
BATOLIT rozsiahla vyvrenina v hlbších vrstvách zemskej kôry, vyvrelé teleso veľkých rozmerov, ktoré stuhlo v hĺbke
FUNDAMENT spodná vrstva zemskej kôry
HELIOSFÉRA vrstva zemskej ionosféry
IONOSFÉRA ionizovaná vrstva zemskej atmosféry vo výške od 70 do 800 km
IONOSFÉRA vrstva zemskej atmosféry
MEZOPAUZA prechodná vrstva zemskej atmosféry, medzi mezosférou a termosférou
MOBILIZMUS geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny pohyb pevnín po spodných vrstvách zemskej kôry
PÔDA polyfunkčná vrstva na zemskom povrchu, zemina
SIMA vrstva zemského povrchu, spodnejšia časť zemskej kôry, vrstva zemského obalu