Výsledky vyhľadávania pre Zemsky pol

DEKLINÁCIA skloňovanie, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom, odchýlka, sklon
DISLOKÁCIA zmena polohy zemských vrstiev
GEOMAGNETIZMUS zemský magnetizmus, náuka o zemskom magnetickom poli
TARZUS článkované chodidlo niektorých druhov hmyzu, časť kostry zadnej končatiny suchozemských stavovcov, väzivová polmesiačikovitá doštička tvoriaca tuhý základ očného viečka