Výsledky vyhľadávania pre Zhromaždoval

AKUMULOVAL zhromažďoval, kopil
AKUMULOVALA zhromažďovala energiu