Výsledky vyhľadávania pre Zhromazdoval

AKUMULOVAL zhromažďoval, kopil
AKUMULOVALA zhromažďovala energiu