Výsledky vyhľadávania pre Ziariv

BOLOMETER prístroj na meranie žiarivého toku
DOSVIT parameter žiarivky
JASAVO žiarivo, jasne
JASNÉ žiarivé
JASNO žiarivo
JASNÝ žiarivý
KUMULUS osamotený, žiarivo biely oblak s vodorovnou tmavou základňou
OSRAM značka žiariviek
ŠTARTÉR osoba dávajúca povel ku štartu, spúšťač, zapaľovač elektrických žiariviek
ŽIARNA žiarivá (zastar.)