Výsledky vyhľadávania pre Ziaruvzdorny aterial

AZBEST jemne vláknitý žiaruvzdorný a chemicky odolný nerast, z ktorého sa vyrábajú ohňovzdorné materiály
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota
ŠAMOT žiaruvzdorný materiál, vypálená hlina