Výsledky vyhľadávania pre Zisky

KAPITÁL hodnota majetku, majetok, to, čo investorovi umožňuje zisky z tzv. nadhodnoty, finančné alebo iné aktíva, napr. hmotný majetok alebo pracovná sila
KOLONIALIZMUS systém a politika vykorisťovania, zisky a výnosy na úkor iných
ÚROKY zisky, výnosy