Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zivanie

ABSINTIZMUS choroba v dôsledku dlhšieho užívanie paliny
ABÚZUS zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie
AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
AMBIDEXTRIA nevyvinuté alebo chýbajúce prednostné používanie jedného z párových orgánov tela, najmä ruky
AMBIOFÓNIA používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch, prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BILINGVIZMUS dvojjazyčnosť, schopnosť aktívne používať dva jazyky v bežnom styku, používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
BILINGVIZMUS používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
BIOMETRIKA využívanie metód matematickej štatistiky pri štúdiu premenlivosti živých organizmov, bioštatistika
BIOŠTATISTIKA využívanie štatistických metód pri štúdiu premenlivosti organizmov, biometria