Výsledky vyhľadávania pre Zlúčenina amoniaku ku

AMID zlúčenina amoniaku s kyselinou, derivát amoniaku
AMÍN organická zlúčenina, derivát amoniaku
IMID organická zlúčenina amoniaku s kovom, sekundárny amid