Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zlúči

AFINITA zlúčivosť prvkov (chem.)
AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
DISJOIN rozlúčiť, po anglicky
INKOMPATIBILITA nezlúčiteľnosť
INKOMPATIBILNÝ nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný orgán
KOMPATIBILITA vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosť spolupracovať
NESPOJIL nezlúčil
PROTIKLADNOSŤ nezlučiteľnosť
SCELÍ spojí, zlúči
SCELÍ zlúči