Výsledky vyhľadávania pre Zle ho

AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
ANCIKRIST označenie zlého človeka, zlý človek (pejor.)
APERITÍV alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia
ATAKUS služobník zlého Skralla
BKA nem. skr. Bundeskanzleramt - kancelária spolkového kancelára - je Najvyšší federálny orgán
BONA FIDE bez zlého úmyslu (kniž.)
BREKCIA zlepenec usadenej horniny s ostrohrannými úlomkami hornín spojenými tmelom
EKOFOND ekologický fond, finančné prostriedky na ochranu a zlepšovanie životného prostredia
EUGENIKA náuka o zlepšovaní dedičného základu a vývoja budúcich generácií
KONGLOMERÁT nesúrodá zmes, zlepenec, zmiešanina, v geológii zlepenec v hornine