Výsledky vyhľadávania pre Zloženi

AGITÁCIA premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie
ALELOTYP genotypické zloženie populácie
ALOKÁCIA rozmiestenie, umiestenie, rozloženie
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ANATÓMIA náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov, rozdelenie, členenie
ASTROCHÉMIA náuka o chemickom zložení nebeských telies
BIOCHÉMIA vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov
BIOCHÉMIA vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
CYTOLÝZA rozpad, rozloženie bunky (lek.)
DALTONID zlúčenina konštantného zloženia