Výsledky vyhľadávania pre Zlozka plynov

ODORANT zápachová zložka (chem.), ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov