Výsledky vyhľadávania pre Zlucovanie

ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
AVIDITA snaha kyselín a zásad zlučovať sa, chemické zlučovanie kyselín a zásad
HYDRATÁCIA zavodnenie organizmu, zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia
OXIDÁCIA okysličovanie zlučovanie s kyslíkom
POLYMERIZÁCIA zlučovanie molekúl základnej látky do veľkých celkov
TERMONUKLEÁRNA REAKCIA zlučovanie atómových jadier pri súčasnom uvoľňovaní obrovského množstva tepelnej energie