Výsledky vyhľadávania pre Zm dlznik

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
AVALÁT zmenkový dlžník (práv.)
AVALÁT zmenkový dlžník, za ktorého sa zaručil aval
KONVERZIA zmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.), obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore
RIMESA dlžníkova zmenka
TRASÁT zmenkový dlžník