Výsledky vyhľadávania pre Zmenka

A VISTA bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
ALONŽE prívesky k zmenkám
APPOINT čiastočná zmenka vydaná spravidla na zaokrúhlenú čiastku
BIANKOZMENKA neúplne vyplnená zmenka
BLANKOZMENKA neúplne vyplnená zmenka
DATOZMENKA zmenka, ktorá má presne stanovený čas splatnosti
KAMBIO zmenka (fin.)
KAMBIO zmenka, dlžobný úpis
RIMESA cudzia zmenka (práv.)
RIMESA zmenka (peňaž.), druh zmenky