Výsledky vyhľadávania pre Zmenkovy rucité

AVAL zmenkové ručenie, zmenkový ručiteľ, ručiteľ na zmenke, šekový ručiteľ, záruka (práv.)
AVALÁT zmenkový ručiteľ
AVALISTA zmenkový ručiteľ