Výsledky vyhľadávania pre Zmies

ALOKÁCIA rozmiestenie, umiestenie, rozloženie
ALOKÁCIA rozmiestnenie
ALOKOVANIE rozmiestnenie
ALOKOVAŤ rozmiestniť (odb.)
ALOKUJE rozmiestňuje
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ANETOL zmiešaný aromatický éter
DISLOKÁCIA rozloženie, rozmiestenie, premiestenie
ENKAUSTIKA maliarska technika, ktorá používa farby zmiešané s voskom a následne ich vypaľuje
FIOT Free In and Out and free Trimmed, volne do a z lodi vrátane rozhrnutia/rozmiestnenia nákladu (angl.skr.)