Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zná sob

AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
AKARINÓZA kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab, kučeravosť viniča, ochorenie včiel spôsobené roztočmi
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia
ANTONOMÁZIA označenie známej osoby všeobecným pomenovaním
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
ATENTÁT vražedný útok na spoločensky významnú osobu
ATTO- predpona vo význame násobku 10 -18
AUTORITA uznávaná osobnosť
ÁŽIO osobitný znak