Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zn chemicky

ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
BÁRIUM chemický prvok (zn. ba)
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
FLEROVIUM chemický prvok, značka Fl
GADOLÍNIUM chemický prvok značka Gd
HLINÍK chemický prvok, značka Al
HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odbor zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok
KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odborä zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok