Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zn luzi

BALÁŽ slovenský akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby (Jozef, 1923-2006)
GENERÁLIE všeobecné údaje, všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom
KONŠKOLÁK zastaralý výraz označujúci spolužiaka
MACELLUM v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely
MARSHALL americký štátnik a právnik, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o formovanie amerického ústavného práva (John, 1755-1835)
NEVA značka žalúzií
PAPPENHEIMSKÍ vojaci pluku generála Pappenheima v tridsaťročnej vojne, súvisí s výrokom Valdštejna „poznať svojich pappenheimských“, čiže vedieť, čo v kom je, nerobiť si ilúzie
TERTIUM COMPARATIONIS v príklade tretej veci: spoločný znak slúžiaci ako základ porovnávania dvoch iných vecí
TOPIKA súbor pravidiel slúžiacich na argumentovanie, v prenesenom význame otrepaná vec (kniž.)