Výsledky vyhľadávania pre Zn optických prístrojov

KOMA čiarka ako rozdeľovacie znamienko, neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov, hmlistý - plynný - obal jadra kométy
OPEMUS zn. optických prístrojov