Výsledky vyhľadávania pre Značiť si

ANOTOVAŤ značiť si
DEKLAROVAŤ vydať slávnostné prehlásenie, vyhlásiť, označiť obsah alebo cenu zásielky