Výsledky vyhľadávania pre Znašaj

HALOFÓBNY neznášajúci slané prostredie, slanú pôdu
HYDROFÓBNY neznášajúci vodu, bojaci sa vody
KALCIFÓBNY neznášajúci vápnik a vápno
KALKOFÓBNA rastlina neznášajúca vápenatú pôdu
LETIA vznášajú sa vo vzduchu
LIETAJ vznášaj sa vo vzduchu, poletuj
MIKROPLANKTÓN rastliny a živočíchy mikroskopickej veľkosti vznášajúce sa na vodnej hladine
NANES naznášaj
NANOS naznášaj
NANOSIA naznášajú