Výsledky vyhľadávania pre Znamenie

ADVICE oznámenie, po anglicky
ANONSA verejne publikované oznámenie, ponuka v tlači, inzerát
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
ANSAGE oznámenie, po nemecky
AUSPICE znamenie, po anglicky
AVISO oznámenie, po nemecky
AVÍZO návestie, zpráva, oznámenie, správa o stavu účtu
AVÍZO oznam, oznámenie, správa, návestie
BADGE heraldické rozpoznávacie znamenie, emblém na vlajkách
BADGE heraldické rozpoznávacie znamenie, ktoré sa na vlajkách objavuje ako emblém