Výsledky vyhľadávania pre Znec

ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ANASTÉZIA znecitlivenie, umŕtvenie
ANESTETIKÁ znecitlivejúce látky
ANESTETIKUM látka spôsobujúca znecitlivenie
ANESTÉZIA znecitlivenie pomocou anestetík
ANTRAKONIT uhlím znečistený kalcit
EMISIA vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek, množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia
HEMIANESTÉZIA znecitlivenie ľavej alebo pravej polovice tela
IMISIA znečistenie ovzdušia