Výsledky vyhľadávania pre Znehodnocovanie peňazí

INFLÁCIA znehodnocovanie peňazí a pokles ich kúpnej sily ako dôsledok nadmerného rastu obeživa a cien, opak deflácie