Výsledky vyhľadávania pre Znehodnot

DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEKLASOVAŤ ponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiť z určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
DEVALVÁCIA znehodnotenie meny
KALADA česká znehodnotená minca
NONVALÉR znehodnotený cenný papier, peniaze, umelecky nehodnotné dielo, neschopný, bezvýznamný človek
OBLITERÁCIA sprácanie dlhu, umorenie, znehodnotenie prepísaním alebo pečiatkou, v medicíne uzáver priesvitu, napr. cievy
OPOTREB používaním znehodnoť