Výsledky vyhľadávania pre Zneuctenie

DEHONESTÁCIA urážka, ohováranie, zneuctenie
HYENIZMUS zneuctenie
INFAMÁCIA zneuctenie, zhanobenie
INZULT zneuctenie, urážka, inzultácia
SCHANDE hanba, potupa, zneuctenie, po nemecky
SVÄTOKRÁDEŽ krádež posvätnej veci, zneuctenie, urážka niečoho posvätného, vznešeného (pren.)