Výsledky vyhľadávania pre Znevaženie

DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie