Výsledky vyhľadávania pre Znevyhodnenie

DISKRIMINÁCIA rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské a pod.)
HANDICAP nevýhoda, nerovnosť podmienok závodiacich športovcov alebo koní, znevýhodnenie, stupeň hodnotenia výkonnosti golfistu
HANDICAP znevýhodnenie, i HENDIKEP
HENDIKEP znevýhodnenie, i HANDICAP