Výsledky vyhľadávania pre Zoa

BURŽOA príslušník buržoázie (kniž.)
DENIS francúzsky buržoázny historik a slavista
DIAZOMETAN základný diazoalkán
KARBONÁRI talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie
TOTONAC mezoamerické jazyky
ZOÉ francúzske ženské meno (Zoa)
ZOÉ grécke ženské meno (Zoana)
ZOE talianske ženské meno (Zoa)
ŽIRONDA veľkoburžoázna strana vo francúzskej revolúcii v 18. storočí