Výsledky vyhľadávania pre Zobúdzal

BUDIL zobúdzal, prebúdzal
VSTÁVALA zobúdzala sa