Výsledky vyhľadávania pre Zor isté množstvo

NAOR zor isté množstvo
NAORAŤ zorať isté množstvo
NAORIE zorie isté množstvo, naplúži
NAORIEM zoriem isté množstvo
NAORTE zorte isté množstvo
ZAORAL zoral isté množstvo