Výsledky vyhľadávania pre Zosnulý

AMADO brazílsky prozaik – zosnulý spisovateľ
BEZDUCHÝ nebožtík, neživý, umretý, zomrelý, zosnulý
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
INTESTÁT zosnulý bez závetu
KATAFALK pódium pre vystavenie truhly so zosnulým
KLUMBÁRIUM iesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých
KOLUMBÁRIUM miesto pre ukladanie urien s popolom zosnulých
NEKROLÓG prejav o zosnulom hodnotiaci jeho život a dielo, zoznam zosnulých (napr. mníchov)
NEKROMANCIA vyvolávanie duchov zosnulých duchárstvo
REEVE zosnulý herec USA