Výsledky vyhľadávania pre Zostav program

ASEMBLER vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku
ASSEMBLER zostavujúci program
KOMPILÁCIA dielo vytvorené prevzatím cudzích poznatkov alebo s použitím výňatkov z cudzieho diela, zhromažďovanie, zostavovanie, prevedenie počítačového programu zo zdrojového na výsledný
SAP Service Ancillary to Programme Making (skr.), pomocná služba pre zostavovanie programov (angl.skr.)