Výsledky vyhľadávania pre Zrakova porucha

ANOPIA zraková porucha
ANOPIA zraková porucha (lek.)
ANOPSIA zraková porucha (lek.)
MAKROPSIA zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú
MEGALOPSIA zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť väčšie ako v skutočnosti sú
MIKROPSIA zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť menšie ako v skutočnosti sú
POLYOPIA zraková porucha prejavujúca sa dvojitým videním