Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zraku

AMAURÓZA nezvratná strata zraku slepota
AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
BLACK-OUT prechodná strata pamäti, zraku alebo vedomia
KOREKCIA oprava, náprava, úprava, väzenská cela na výkon zostreného trestu, v očnom lekárstve vyrovnanie chyby zraku okuliarmi
NEVIDOMO slepo, bez zraku
OČI orgány zraku
OKO orgán zraku, sídlo zraku, zrakový orgán
OPTOMETER optický prístroj na meranie ostrosti zraku
OPTOTYP tabuľka na skúšanie zraku
OSLEPIA spôsobia stratu zraku