Výsledky vyhľadávania pre Zry

AC Coriolisovo zrýchlenie (angl.skr.)
ACCELERANDO hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
AKCELERÁCIA zrýchlenie, urýchlenie, zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
AKCELEROGRAF prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelerometer
GAILEI jednotka zrýchlenia posuvného pohybu, značka Gal
GALILEO jednotka zrýchlenia
GRAVIMETER merač tiažového zrýchlenia
MILIGAL jednotka tiažového zrýchlenia (fyzikálne)