Výsledky vyhľadávania pre Zucastneny

BEZMYŠLIENKOVITÝ flegmatický, nezúčastnený
INDIFERENTNÝ neurčitý, nerozhodný, nezúčastnený, ľahostajný, nečinný
ŠTATISTA vedľajšia postava drámy alebo filmu, člen komparzu, púhy nezúčastnený divák alebo pozorovateľ